Melayu b

Posted by / 23-Sep-2017 12:52

Melayu b

• We take pride in what we do and persistently achieve proven results.• We understand our values and contribute unconditionally.

Maka Jebra’il itu datang membawa sabda Allah ta’ala oza wajallah.Ini surat tutur bujang…………dipati serta pemangku singa rapi…………kepada bujang paniang mangada anak orang empat, surang laki2 betiga perempuan, surang bini tandang juara, surang bini patih muda, ialah di kota limau serin, surang bini patih suka nagari diam di kuta rendah, anaknya laki2 bergelar canti bami’in samada kamaka mati bini di kumun maka dibawanya mudik, mengambik singa raja, medapati anak orang empat, surang juruba, bedua dingan patih, betiga dingan si dajang bunga padi………………………..berapa anak…………………………….singaraja dua…………………………….sada itulah. 41, melainkan disalin dari sehelai surat yang sudah hilang. Pemangku tanang juro, Dari Imbang idak Singa lunak. ) tahun bulan dibuat piagang…………………menti berempat pemangku batiga dipati orang enam pemangku bertiga: Mangku Agung, Mangku Muda, Pemangku dan berapa orang mentinya(? ) empat orang dan yaitu: Patih Mendirin dan Ria Sago(? Ini celak piagam Pangeran Tunanggung Pemangku Sutan nagaro kepada lipati Kuto Bukeras, pemangku bedua, menti berempat.Kitab ini sudah robek: bagian sebelah bawah sudah hilang. Lama-lama itu turun ke laman, tiba di laman mintak katokan (:kutukan? Bunyinya begini: (Inilah tanda tapak tangan Pangeran Suria Sungai Lago dan Pangeran Ratu serta Sutan2 di dalam tanah Jambi yang mehukumkan sembilan lurah puncak Jambi membilangkan segala isi tanah Kerinci dipati selapan helai kain. Lilo derajo mengadakan anak bertiga, berdua jantan seorang betina. Hiya juga Mamegah, Induk Iman, Sutan simagak berapat dengan anak bininya muda. Hitulah tutur nenek Singarajo pada bulah Zulhijjah pada hari tarawih hari ‘Arafah sudah menyurut. Mudik hinggan mahara Sekungkung mati, hilir hinggan palas sarumpun.Salinan itu disalin pula untuk saya di kantor Mendopo Rawang. Dilama-lama itu berkata Patih Sebatang: Salah Rupa kita ini, aku jantan kamu betina. Itulah yang empunyanya kayu aro besar itu tambangan ajam tatkala terladang di tanah Rawang. Sapa galarnya, setahu nenek tahu Seman, nenek sa’u elok, sabahung, sapapu ayah sepakat, Dara kimah, nenek2 siyak, Dara inak nenek sapisah, sama uban, mengadakan anak orang lima, berempat jantan seorang betina. )…………para menti aku yang tuha sekali suka basurat Ria Ba(ng)su jadi lawan celat piagang(? ) Bahwa ini ingatan surat daripada Pangeran Sukatra Negara dikutarkan kepada Depati Uda Manggalah hal ia tang(? Bahwa ini surat piagam disurat pada bulan Rabi’ul ‘awal. ) tanah rawang mangarah mangajun hanak/ batina raja hana mangsa ninik patih mandiri balik ka tanah/ kampun sarata dingan dipati sugar laga kaca/ babini sutu mati sun………….Salinan yang berikut ini diperbuat menurut gambar kitab kecil (gambar no. Maka jadi bertiga, dijadi seorang Depati Muda, itulah di dalam tanah Rawang.) Inilah pada Pangeran Temenggung Mangku Nangaro. Salih pilih ngadakan anak batigo surang jantan, dua betina. Pangeran Sukarta Negara menyuratkannya piagam Depati muda dalam ‘ta)nah Rawang semerah sementinya secupak segantangnya anak jantan anak betinanya selupak sedanaunya supia singkungnya (? ) kayu lurusnya sekepal tanahnya seekor ikannya Depati Muda ka empunya sepenatang sesulanya panjang ‘alamnya. (1) hini (hi) tutur mangku hagung datang di lampur lalu ka tanjung (2) karaba jatuh patipasak (atau patarasak) datang tanjung batu lalu mara pa (3)ndas diyan di batu pasak dalam marangin (4) baduwa baradik dingan riya bangsu putih (5) badusung di sungay langit sudah di (6) buwahana tarabang lalu ka ra(nta? )nga hamat patipasak mudik manuru’ (7) mangku hagung lalu ka tanjung kaba jatuh patipasak ba?

melayu b-87melayu b-10melayu b-7

Bermula segala malaekat yang di bawah ‘aras diam di hadapan dan di belakangnya pun demikian hendak melihatnya ia datang ke bawah ‘aras Allah.

One thought on “melayu b”

  1. Fw-300 #ya-qn-sort h2 /* Breadcrumb */ #ya-question-breadcrumb #ya-question-breadcrumb i #ya-question-breadcrumb a #bc .ya-q-full-text, .ya-q-text #ya-question-detail h1 html[lang="zh-Hant-TW"] .ya-q-full-text, html[lang="zh-Hant-TW"] .ya-q-text, html[lang="zh-Hant-HK"] .ya-q-full-text, html[lang="zh-Hant-HK"] .ya-q-text html[lang="zh-Hant-TW"] #ya-question-detail h1, html[lang="zh-Hant-HK"] #ya-question-detail h1 #Stencil .

  2. Of the brief reigns of Eupator and the younger Philopator nothing is known. Here the Jews lived under their own ethnarch 2 , who exercised judi- cial authority in all cases between Jew and Jew.